Acum un deceniu

În urmă cu zece ani am ales să ucid o prietenie. E drept, te-am avut părtaş la crimă, iar martori au fost şi ei cu duiumul. Nici nu mi-am dat seama, credeam că este doar o metamorfoză în ceva mai puternic şi mai profund. Pentru o vreme, lungă vreme, păream că am avut dreptate. Dar uitam că şi moartea este o trecere, o transformare. Şi iată că, în final, n-a mai rămas nimic tangibil din acea prietenie sugrumată.

Amintirile şi învăţămintele sunt întipărite bine, dar cu ce preţ? Prietenul cu care disecam cândva literatură, muzică, politică, probleme de etică, filozofie superficială sau profundă – toate după puteri şi cunoştinţe – a dispărut. Nu atunci, dar ar fi trebuit să ştiu că astfel se va întâmpla. Toate în viaţă trec oricum, de ce pe unele trebuie să le sufocăm cu propriile mâini? Şi din ce motiv ceea ce dorim nu face decât să distrugă ceea ce avem, dându-ne mult timp iluzia că nici nu se petrece aşa? O iluzie care ne adoarme simţurile, ne toceşte instinctele şi ne lasă muţi când am crede că în sfârşit ne-am deprins cu vorbele…

Îmi pare atât de rău, drag prieten. Şi de fapt mie-mi plâng de milă prin această părere de rău. Un gol a luat locul acelei conexiuni în care părerile, ideile şi concluziile se amestecau şi se năşteau unele pe altele, într-un cerc virtuos. Acum, orice vorbe şi regrete sunt de prisos. Măcar… măcar de-am fi înţeles ceva din asta.

Stupidă naivitate… Mi-am dat seama mult mai târziu că, în ciuda idealismului şi aşa-zisei mărinimii, noi ne-am trădat unul pe altul în atâtea diferite feluri încât nu vom mai putea fi niciodată prieteni. Nici măcar camarazi care să se caute la băutură. După ce voi găsi iertarea pe care o caut, această furie trebuie s-o risipesc.

Cu un deceniu în urmă am ucis o prietenie, act voluntar şi inconştient în acelaşi timp.  Acum un deceniu mi-ai cântat un recviem şi eu l-am preluat într-un continuu murmur. Am ales, însă n-am ştiut. Abia acum mi-am dat seama şi-i plâng doliul. Şi tot abia acum o văd cu adevărat îngropată. Am ucis o pasăre atât de rară.

(06 dec 2018)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.