Umbră

Strânge-mă-n braţe şi fă-mă să pier în uitare,
Nu-i trupul ci sufletul acela ce-mi moare.
Nu spune nimic, doar priveşte-mă drept
Să vezi cum lupta-mi adoarme in piept.

Buze fierbinţi, tâmple golite şi reci;
Ochii arzând, privirile mute şi seci –
Astfel mă ai, sunt goală, toată a ta,
Făr-amintiri, fără durere, fără a vrea.

Înger păgân, lipsit de dor sau dorinţă,
Un cuget de piatră şi nici o credinţă –
Atât a rămas, asta sunt eu în final,
O umbră de gheaţă-ntr-un vid abisal.

(2006.10.10, Netipărit)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.